The Best Chinese Restaurant in Chinatown
ตั้งจั๊วหลี รับจัดเหมาอาหาร สำหรับกรุ๊ปทัวร์  หรือ  หมู่คณะจำนวนมาก

         
 
สารบัญ เมนูอาหาร
 
ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )
ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )
ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า ) ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )      
 

ของหวาน    DESSERT
 
 
ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )   โอ่วนี้แปะก้วย
       Sweet mashed taro with ginkgo nut

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )   ขนมแปดเซียน
       Sticky rice with mashed taro
       and ginkgo nut

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )   แปะก้วยร้อน / เย็น
       Hot / Cold ginkgo nut

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )   แปะก้วยนมสด
       Ginkgo nut with milk

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )   ลิ้นจี่กระป๋อง / เงาะกระป๋อง / ลำไยกระป๋อง
       Canned lychee / Rambutan / Longan

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )   กาลอจี๊
       Sweet Chinese moji


โอ่วนี้แปะก้วย
กาลอจี๊
ของหวาน    DESSERT
 
ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee

บทสัมภาษณ์ ตั้งจั๊วหลี
บทสัมภาษณ์
ห้องจัดเลี้ยง - ตั้งจั๊วหลี
ส่วนจัดเลี้ยง
จานเด็ด - ตั้งจั๊วหลี
จานเด็ด
Guest - ตั้งจั๊วหลี
Guest

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee
 
   
   
     
         
คิดถึงงานเลี้ยงรับปริญญา นึกถึงเรา ตั้งจั๊วหลีเคล็ดลับ และ วิธีทำ "ออส่วน"
อาหารเจ

             
ภัตตาคารตั้งจั๊วหลี
2214-2216 ถ.ข้าวหลาม, ต.ตลาดน้อย, อ.สัมพันธวงศ์, กทม. 10100

ตั้งจั๊วหลี_TanChuaLee ( หัวปลาร้านเก่า )
(หัวปลาร้านเก่า)
โทรศัพท์ 02-236-4873, 02-639-0355, 02-233-5963